Apartma #389

od 15,00€/osebo

Dvorec RAKIČAN je vse do druge polovice XVII. stoletja, ko so prenehali turški vdori imel predvsem vojaško, obrambno vlogo. V XVIII. stoletju je doživel vrsto prezidav in postopoma dobival baročno podobo podeželskega plemiškega dvorca.Večino svoje zgodovine je bil v posesti plemiške družine Batthyany, ki je grad tudi zgradila. Po smrti grofice Goergine Saint Julien Walsee, rojene Batthyany, pa so njeni dediči prebivali v Avstriji in tako je dvorec v začetku XX. stoletja postal samo še plemiška počitniška rezidenca. Njegova vloga in veljava upravnega in gospodarskega ssredišča srednjeveških veleposesti, ki so merile nad 1200 hektarov, se je v zadnjih treh stoletjih postopoma zmanjševala, še posebej pa njegov pomen zmanjšala agrarna reforma leta 1936, ki jo je izpeljala stara Jugoslavija.