Pogoji uporabe

Image Alternative text Image Alternative text Image Alternative text

1. člen

NGN MEDIA d.o.o. je lastnik spletne strani www.moj-apartma.si, ki obsega storitve posredovanja informacij o apartmajih in v ta namen oddajanja v najem oglasnega prostora na spletu ter posredovanja in opravljanja rezervacij.

Ekipa moj-apartma.si je del podjetja NGN MEDIA d.o.o..

Oglaševalec spletne strani je vsaka pravna ali fizična oseba, ki z namenom oglaševanja uporablja storitve oddajanja v najem oglasnega prostora ekipe moj-apartma.si.

Uporabnik spletne strani je vsaka pravna ali fizična oseba, ki obiskuje spletno stran www.moj-apartma.si.

2. člen

Pogoji uporabe spletnih strani moj-apartma.si so namenjeni zaščiti pravic oglaševalcev spletnih strani moj-apartma.si in zaščiti pravic ekipe moj-apartma.si.

Z uporabo spletnih strani moj-apartma.si vse oglaševalce zavezujejo Splošni pogoji poslovanja.

Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

3. člen

Ekipa moj-apartma.si ne odgovarja za izvedbo naročenih in plačanih storitev. Ekipa moj-apartma.si ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, ki jih vpisujejo oglaševalci.

Vsak dogovor o sklenitvi pogodbe ali sklenitev pogodbe med uporabnikom spletne strani ter oglaševalcem ne ustvarja posrednih ali neposrednih obveznosti med ekipo moj-apartma.si in uporabnikom ali med ekipo moj-apartma.si in oglaševalcem.

4. člen

Ekipa moj-apartma.si se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na spletni strani www.moj-apartma.si, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Lastnik strani www.moj-apartma.si se bo trudil za optimalno delovanje www.moj-apartma.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.moj-apartma.si.

Ekipa moj-apartma.si ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

5. člen

Oglaševalci in uporabniki spletne strani www.moj-apartma.si to uporabljajo na lastno odgovornost.

NGN MEDIA d.o.o., ekipa moj-apartma.si ali druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletne strani www.moj-apartma.si oziroma še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah ter gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij, gradiv in oglasov na spletni strani www.moj-apartma.si ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

NGN MEDIA d.o.o. in ekipa moj-apartma.si tudi ne odgovarjata za kakršne koli poškodbe računalniške opreme (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi), mobilnih telefonov ali katere koli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi obiska spletne strani s strani oglaševalca ali uporabnika ali kakršne koli njene uporabe.

NGN MEDIA d.o.o. in ekipa moj-apartma.si ne odgovarja za škodo kakršne koli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.moj-apartma.si.

6. člen

Za celotno vsebino oglasa, vključno s posredovanimi fotografijami ter navedbo pravilnih kontaktnih podatkov odgovarja izključno oglaševalec.

7. člen

Oglaševalec je odgovoren za pravilnost vseh informacij (podatki, besedila, slike), ki jih naloži na spletnih straneh moj-apartma.si.
Prepovedano je nalaganje nezakonitih ali nemoralnih vsebin. Ekipa moj-apartma.si si pridružuje pravico do urejanja in filtriranja objavljenih vsebin.

8. člen

Ekipa moj-apartma.si si pridržuje pravico do neobjave ali izbrisa objave celotne vsebine ali kateregakoli dela oglasa, v kolikor je ta neprimeren, vsebinsko sporen, zavajajoč ali kakorkoli neprimeren za objavo po kriterijih uredništva moj-apartma.si.
Tipični primeri spornih vsebin:
- nepravilno objavljeni kontaktni podatki
- neresnični kontaktni podatki
- ponudbe komercialne linije 090
- oglas z neprimerno ali avtorsko sporno fotografijo
  (primer: kopiranje fotografije iz drugega medija ali iz oglasa drugega prodajalca)
- vsebinsko neprimeren oglas (oz. t.i. smetenje posamezne rubrike)
- podvajanje oglasa iste vsebine oz. ponudbe iste storitve oz. predmeta
- oglas, ki ne ponuja enoznačno določenega posameznega vozila / artikla
- oglaševanje neaktualne ali zavajajoče ponudbe

9. člen

Vse vsebine in storitve moj-apartma.si, ki so dostopne na spletni strani, so zaščitene in v lasti ekipe moj-apartma.si.

S Splošnimi pogoji poslovanja spletne strani moj-apartma.si so oglaševalci in uporabniki spletne strani obveščeni, da so vse programske in oblikovalske vsebine strani, aplikacije, domena http://www.moj-apartma.si intelektualna lastnina, ki je zavarovana in izključno v lasti avtorjev in nosilcev avtorskih pravic (v nadaljevanju: ekipa moj-apartma.si) ter da je kakršna koli kršitev ali zloraba pravic intelektualne lastnine kazniva ter predstavlja podlago za uveljavljanje odškodnine.

Vse programske in oblikovalske rešitve, celotna vsebina strani, aplikacije, domena http://www.moj-apartma.si, torej vse pravice, ki izvirajo iz avtorskega dela ali so lahko predmet pravic industrijske lastnine, so zavarovane in v izključni lasti ekipe moj-apartma.si. Kakršnokoli nezakonito dejanje, opustitev, kršitev, poseg ali zloraba navedenih pravic je kaznivo dejanje in podlaga za uveljavljanje odškodnine.

V primeru, da oglaševalec ali uporabnik spletne strani zazna kakršnokoli kršitev pravic intelektualne lastnine, lahko to sporoči na elektronski naslov: info@moj-apartma.si ter s tem omogoči ekipi moj-apartma.si odpravo morebitnih kršitev.

Vse fotografije, ne glede na to, ali je to posebej označeno ali ne, so v izključni lasti ekipe moj-apartma.si.

10. člen

Uporabnik ali oglaševalec spletnih strani moj-apartma.si ne sme brez vedenja in pisnega dovoljenja uporabljati ali kopirati informacij v komercialne namene.

Nepooblaščeni poskusi pošiljanja in spremembe podatkov so prepovedani.

Vse pravice so pridržane.

11. člen

Vse informacije, gradiva in podatki, objavljeni na spletnih straneh moj-apartma.si, so komercialnega in informativnega značaja in so namenjene zgolj za zasebno uporabo.

Namen spletnih strani moj-apartma.si je posredovanje kakovostnih informacij o ponudbi namestitvenih objektov in povezovanje med ponudnikom in povpraševalcem.

Ekipa moj-apartma.si ne odgovarja za morebitne napake pri uporabi podatkov, če so te posledica netočnih ali nepravilnih posredovanih podatkov.

12. člen

Ekipa moj-apartma.si se obvezuje, da podatki oglaševalca oziroma uporabnika ne bodo uporabljeni brez privoljenja oglaševalca oziroma uporabnika ali kakorkoli posredovani v uporabo drugim pravnim ali fizičnim osebam.

13. člen

Ekipa moj-apartma.si avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko uporabnikov dnevno obišče te strani in koliko časa uporabniki ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov.

Ekipa moj-apartma.si podatke o obiskanosti www.moj-apartma.si uporablja za lastne potrebe.

Z uporabo storitev ekipe moj-apartma.si, se oglaševalci in uporabniki strinjajo, da z registracijo na spletno stran in/ali oddajo oglasa in/ali oddajo povpraševanja dovolijo, da jim občasno pošiljamo obvestila in ponudbe po e-pošti z strani podjetja NGN MEDIA d.o.o. ali druge pravne osebe.

14. člen

Spletne strani www.moj-apartma.si so varovane z več varnostno-zaščitnimi sistemi z namenom, da bi zagotovili ustrezno zaščito pred izgubo informacij ter neželenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov.

15. člen

Spletne strani moj-apartma.si vključujejo tudi povezave do drugih spletnih strani, ki niso v lasti ekipe moj-apartma.si ali kakršni koli povezavi z lasti ekipo moj-apartma.si.

Ekipa moj-apartma.si ni odgovorna za varnost dostopa do takšnih spletnih strani in za zaščito podatkov oglaševalcev in uporabnikov na takšnih spletnih straneh.

16. člen

Z uporabo spletne strani moj-apartma.si se oglaševalci in uporabniki strinjajo z uporabo informacij na način in v primerih, navedenih v Splošnih pogojih poslovanja.
Morebitne spremembe Splošnih pogojev poslovanja bodo objavljene na tej strani.

17. člen

Ekipa moj-apartma.si lahko spletno stran spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

18. člen

Po poteku obdobja oglaševanja, se oglaševalcu naročnina za oglaševanje podaljša za obdobje enega leta. Oglaševalec lahko odstopi od tega dogovora, pisno, 15 dni pred potekom oglaševanja.

19. člen

Definicije

Namestitev: opis razpoložljivih nastanitev in z njimi povezanih zmogljivosti.

Ponudnik namestitev: oseba ali pravna oseba, ki oddaja nastanitev v najem, lastnik nastanitve, operativni upravnik, ali njihovi predstavniki.

Gost: oseba, ki se strinja s pogodbo oziroma opravi rezervacijo prek spletne strani www.moj-apartma.si, ali lastnik bančne kartice, katere podatki so navedeni ob rezervaciji.

Dodatne storitve: vse storitve, ki jih ponudnik storitev nudi kot dodatek k osnovnim storitvam za dodaten strošek.

Pogoji stopijo v veljavo z dnem, 3.9.2014.